Zorgactiviteiten

In de groep zijn zorgactiviteiten aan de orde van de dag. Denk aan zorgen voor elkaar bij binnenkomst, toiletbezoek en samen eten en drinken. Maar ook zorgdragen voor de spullen in de groep en de planten en de dieren, zoals leidster Sonia die elke dag met groepjes kinderen het mini-tuintje in de groep verzorgt of Joke die Stijn de fles geeft en peuter Lydia mee laat helpen.

Verhalen, boeken en teksten

In Startblokken is veel aandacht voor de verhalen van de kinderen.
Verhalen die voortkomen uit spel, en verhalen die verbonden zijn aan de eigen ervaringen en aan boeken en teksten die de groep in komen bij het thema dat speelt.

Lees meer...

Gesprekken

Gesprekken in de groep zorgen ervoor dat de stem van kinderen wordt gehoord.
Met elkaar praten is meer dan een vraag en antwoordspel. Het gaat om echte interesse in elkaars verhalen; om hardop denken, plannen maken, idee?n krijgen en natuurlijk na afloop samen bespreken hoe het is gegaan.

Lees meer...

Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van Basisontwikkeling

Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten!

Lees meer...

Thema's zijn in Startblokken belangrijk

Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld.
Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de Turkse bakker op de hoek, vissen bekijken in het zeeaquarium, de baby in bad doen en de verjaardagspost versturen.

Lees meer...