Literatuuroverzicht

Werkplannen:
Janssen-Vos, F. (1997). Basisontwikkeling in de Onderbouw. Van Gorcum, Assen.
Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2001). Startblokken van Basisontwikkeling. Een goed begin voor peuters en jongste kleuters. Van Gorcum, Assen.

Kernactiviteiten:
Janssen-Vos, F., (2004). Spel en ontwikkeling. Van Gorcum, Assen.
Janssen-Vos, F. en B. Nellestijn (2005). Het materialenboek. Van Gorcum, Assen.
Janssen-Vos, F., T. Schiferli en H. Vink (1990). Thema's en projecten. Van Gorcum, Assen.
Janssen-Vos, F. en T. Schiferli (1991). Kringactiviteiten. Van Gorcum, Assen. N.B Opvolger 'zoeken naar Woorden' (Brouwer, Hagenaar en Pompert) verschijnt in 2008!!
Janssen-Vos, F., B. Pompert en H. Vink (1991). Naar lezen, schrijven en rekenen. Van Gorcum, Assen.
Fijma, N. en H. Vink (1998). Op jou kan ik rekenen. Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor rekenen en wiskunde in groep 3 en 4. Van Gorcum, Assen.
Knijpstra, H., B. Pompert en T. Schiferli (1997). Met jou kan ik lezen en schrijven. Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het leren lezen en schrijven in groep 3 en 4. Van Gorcum, Assen.

Meer over taal/NT2
Bacchini, S., M. Kruithof, B. Pompert en F. Janssen-Vos (1998). De voeten van de kip schminken. Tweede-taalverwerving in Basisontwikkeling. APS, Utrecht.

Observeren, registreren en evalueren
Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2007). HOREB. Handelingsgericht Observeren, Registreren en evalueren. Van Gorcum, Assen

Praktijkbrochures/dvd
Basisschool De Aastroom, T. Schiferli en F. Janssen-Vos (1999). Bouwen, sjouwen en druk verkeer. Ontwerpen en begeleiden van een betekenisvol aanbod. APS, Utrecht.
Basisschool De Avonturijn, peuterspeelzaal Balibar, F. Janssen-Vos en B. Pompert (2000). Startblokken-De Avonturijn. Een goede start voor peuters en kleuters. Verslag van een ontwikkelproject. APS, 2000.
Poelmans, A., S. Jagers en F. Janssen-Vos (2001). Binnenste Buiten. Vanuit geleide fantasie samen op verhaal komen. APS, Utrecht.
Baekel-Kan, M. en I. Vingerhoets (2004). Wie zoet is krijgt lekkers. Betekenisvol onderwijs in november en december. De Activiteit, Alkmaar/'s-Hertogenbosch
Fijma, N. en E. van Oers (2005). Zeker weten! Rekenen en wiskunde in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De Activiteit, Alkmaar/'s-Hertogenbosch
Duijkers, D. (2005). Aan het woord komen. Ontwikkelingsgericht woordenschatonderwijs. De Activiteit, Alkmaar/'s-Hertogenbosch
Hagenaar, J. en I. Vingerhoets (2009). Startblokken in de kinderopvang. Een kijk-, lees-, praat- en doeboek. De Activiteit, Alkmaar/'s-Hertogenbosch
In de hoofdrol (2007). Startblokken dvd met werkwijzer en kijkwijzer. De Activiteit, Alkmaar/'s-Hertogenbosch

Invoering
Janssen-Vos, F., B. Pompert en H. Vink (2002). Invoeringsplan Startblokken-Basisontwikkeling. Langs twee sporen in drie stappen. APS, Utrecht.

Theorie
Janssen-Vos, F. en B. van Oers (1998). Basisontwikkeling: een Vygotskiaanse strategie voor ontwikkelingsstimulering. In: A. Harpman, H. Veenker en G. Pol (red.), Praten, denken, doen. Taal- en denkstimulering van 0- tot 6-jarigen. Alphen aan den Rijn, Samson.
Janssen-Vos, F., B. van Oers en T. Schiferli (2000). E?n voor ??n maar niet alleen. Een ontwikkelingsgerichte pedagogiek voor jonge (risico)kinderen. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 300-312.
Oers, B. van en F. Janssen-Vos (2002). Startblokken voor een goed begin. Ontwikkelingsstimulerende omgang in de voorschoolse periode. In: B. van Oers, F. Janssen-Vos en T. Schiferli. Jonge kinderen in risicosituaties. Enkele bijdragen vanuit de ontwikkelingsgerichte Pedagogiek aan theorie en praktijk. Academie voor Ontwikkelingsgericht onderwijs/APS, Utrecht.
Oers, B. van (2004). Daniel El'Konin: ontwikkeling als sociaal cultureel experiment. In: W. Westermen en B. van Oers. Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen. Bekadidact, Baarn.
Oers, B. van (2005). Carnaval in de kennisfabriek. De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Schagen.
Peters, I. (2004). Lev Vygotskij: ontwikkeling in sociaal-culturele activiteiten. In: W. Westermen en B. van Oers. Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen. Bekadidact, Baarn.

Onderzoek
Edelenbos, P. (2003). Realisatie en effecten van Ontwikkelingsgericht reken- wiskunde onderwijs. Het stimuleren van problemen oplossende vaardigheden. GION, Groningen.
Oers, B. van Observeren kun je leren (2000). Pleidooi voor een brede professionalisering van leerkrachten. In: Janssen-Vos, F. (red.). Jubileumbundel Basisontwikkeling. APS, Utrecht.
Oers, B. van (2000). Het oog van de meester (m/v). Observeren en registreren. In: De wereld van Het jonge kind, januari 2000.
Harskamp, E. en C. Suhre (2000). Praktijkbrochure Ontwikkelingsgericht lezen. Lesportretten en leerresultaten. GION, Groningen.
Suhre, C. (2001). Praktijkbrochure Ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs. Continu?teit in het reken-wiskundeonderwijs in de groepen 3 en 4. GION, Groningen.
Suhre, C. (2002). Praktijkbrochure Ontwikkelingsgericht leesonderwijs. Functioneel lezen in de groepen 3 en 4. GION, Groningen.

Basisliteratuur
Bacchini, S., M. Kruithof, B. Pompert en F. Janssen-Vos (1998). De voeten van de kip schminken. Tweede taalverwerving in Basisontwikkeling. APS, Utrecht.
Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2001). Startblokken van Basisontwikkeling: Een goed begin voor peuters en jongste kleuters. Van Gorcum, Assen.
Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2007). HOREB. Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Van Gorcum, Assen.

 

Artikelen Startblokken per kernactiviteit

Manipulerend spel en rollenspel
Arentse, G. en A. Bontekoe (2009). Het themaspel. Zone. 8, 3, p. 12-14
Baekel-Kan, M. van (2008). De drie H’s. Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten. Zone. 7, 2, p. 23 
Baekel-Kan, M. van & Duin, E. van (2008). Speel je mee? Het werken met een spelscript. Zone. 7, 1,   p. 24-26 
Bannink, H. (2014). Dichtbij en ver weg, groep 1-2. Zone. 13, 1, p. 5
Botman, M. Reimers, R. & Bakker, W. (2015). Sint en Piet in de winkelstraat. Zone. 14, 3, p. 5
Brakenhof, K. (2014). Echt zwemmen op het droge. Zone. 13, 2, p. 24-25
Brakenhof, K. (2015). De klussenbus. Zone. 14, 3, p. 13-15
Damhuis, R. & van der Zalm, E. (2014). Maak een probleem! Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken tijdens spel. Zone. 13, 4, p. 6-8
Haan, D. de (2006). Interactie en spelbegeleiding in het rollenspel. Zone. 5, 4, p. 4-7 
Haan, D. de & Schut, J. (2006). Stagemanager, speelmaatje of spelleider? Rollen van leidsters in spelbegeleiding van peuters. Zone. 5, 4, p. 8-11
Heppener, L. (2012) Neem de tijd om te spelen. Zone. 11, 4, p. 22-23 
Hoogland, M. (2010). Spel, experimenteren, onderzoeken en weer spelen. Zone. 9, 3, p. 18-21 
Keijzer, J. de & Schlumer, T. (2006). Blaadjes, alles blaadjes. Met Startblokken leren werken in een peutergroep. Zone. 5, 3, p. 12-14 
Klaveren, G. van & Chrispijn, A. (2009). Speelwerktijd op rolletjes. De wereld van het jonge kind. 36, 8, p. 18-21 
Kop, M. van de & I. Staal (2010). Startblokken in de kinderopvang. Zone. 9, 3, p. 8-10 
Laan, G. (2014). Wij doen de was. Zone. 13, 2, p. 18-20
Linden, T. van der (2008). In de ‘verzuip’ met OGO. Zone. 7, 4, p. 23-25 
Meer, L. van der (2011). Spel en bewegen. Mensenkinderen – maart 2011 
Nellestijn, B. (2010). Spelend groot worden. Startblokken vanaf 0. Zone. 9, 3, p. 4-7 
Peters, I. (2008). Pino wijst de weg. Sesamstraat als verrijking van spel. De wereld van het jonge kind. 36, 4, p. 24-26  
Poland, M. (2008). Cijfer het kind in een kind niet weg. Onderwijspedagogiek. De wereld van het jonge kind. 35, 7, p. 206-211 
Pompert, B. (2009). Als ik bij mijn vader achterop zit... Woordenschatonderwijs in de praktijk. Zone. 8, 1, p. 4-6 
Vingerhoets, I. (2013). Jonge kinderen spelen zich de wereld in. Spel- en onderzoeksactiviteiten binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. PIP. april   2013, p. 28-33 
Tasman, M., Kluin, F., Hendriks, H. & Broekhuizen M. van (2006). Muis ligt in het ziekenhuis. Zone. 5, 2, p. 13 
Verhoeve, J. (2011). De kleine olifant is jarig. Zone. 10, 2, p. 28-29 
Verkleij, H. (2012). Een beeldverhaal uit groep 1/2. ‘Zorgen voor je huisdier: een basisvaardigheid van grote klasse!’ Zone. 11, 2, p. 28-29 
Vingerhoets, I. (2010). Spel en taal begeleiden in Startblokken met de 5 didactische impulsen. Zone. 9, 1, p. 19-21  
Waard, de H. (2011). Naar bed, naar bed… Betekenisvolle activiteiten in de kinderopvang. Zone. 10, 4, p. 19-22 
Wagenaar, N. (2007). Een jungle vol betrokkenheid. Het verbreden van spelactiviteiten. Zone. 6, 2, p. 24-26 
Wagenaar, N. (2014). Toen de afwas af was… Zone. 13, 4, p. 5
Wagenaar, N. (2015). Op vakantie met peuterspeelzaal Purkie. Zone. 14, 1, p. 16-18
Wever, M. de (2008). “Zeg eens aaahhh...” Startblokken in de peuterspeelzaal. Zone. 7, 2, p. 4-8 
Zwoverink, L. (2013). Spelbegeleiding stimuleert peuters in de ontwikkeling.  Zone. 12, 2, p. 26-27

Constructiespel en beeldende activiteiten
Blom, L. (2006). De boot. Zone. 5, 2, p. 12
Borg, I., Buurmans, F., Lambrix, N. & Visser, D. (2013). Aan de kant! De brandweer komt eraan! Zone. 12, 2, p. 4-6
Geel, R. & Snaauw, W. (2006). Kunst op IJburg. Zone. 5, 1, p. 28-29
Geers, E. e.a. (2010). We hebben het goed op de rails (een beeldverhaal). Zone. 9, 3, p. 27-29 ·  Hogenes, M. (2006). Muziek, één groot feest. Zone. 5, 1, p. 8-11
Martin, I. (2006). Dansend naar school. Dansexpressie binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zone.   5, 1, p. 25-27
Reijrink, A. & Winden, van J. (2011). Zand is interessant. Op onderzoek naar de mogelijkheden van de zandtafel. Zone. 10, 4, p. 23-25
Wagenaar, N. (2007). Een jungle vol betrokkenheid. Het verbreden van spelactiviteiten. Zone. 6, 2, p.   24-26

Gespreksactiviteiten
Bacchini, S. (2007). Gedeelde aandacht. Voldoende taalaanbod voor elk kind. Zone. 6, 3, p. 2830
Baekel-Kan, M. (2008). Taal doe je samen. Woordenschatdidactiek in een OGO praktijk. De wereld van het jonge kind. 36, 4, p. 14-16
Damhuis, R. & van der Zalm, E. (2014). Maak een probleem! Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken tijdens spel. Zone. 13, 4, p. 6-8
Haan, D. de (2006). Interactie en spelbegeleiding in het rollenspel. Zone. 5, 4, p. 4-7
Mos, L. (2008). Het effect van de verteltafel. Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 35, 5, p. 155-157
Peters, I. (2009). Samen in de wachtklas. Sesamstraat en taalontwikkeling. De wereld van het jonge kind. 36, 5, p. 16-19
Pompert, B. (2009). Als ik bij mijn vader achterop zit... Woordenschatonderwijs in de praktijk. Zone. 8, 1, p. 4-6
Peters, I. (2006). Schuif gezellig aan! Sesamstraat en ouderbetrokkenheid. Zone. 5, 4, p. 20-23
Poland, M. (2007). Bergopwaarts in taalontwikkeling. Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 35, 3, p. 79-82
Poland, M. (2009). Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling. Didactiek en alternatieve toetsing. Zone. 8, 1, p. 7-10

Lees-schrijfactiviteiten
Dekker-Schlepers, W. (2012). Je mag niet voordringen hoor: spel en woordenschatontwikkeling. Zone. 11, 1, p. 30-31.
Hagenaar, J. (2011). Samen schrijven in een peutergroep. Zone. 10, 3, p. 20-21
Hesen, L. & Thijssen, L. (2009). Van een voorgestructureerde leesmethode naar samen activiteiten structureren. De dierenwinkel in groep 2-3. Zone. 8, 2, p. 28-30
Ipkens, van J. (2015). Kleuters eigenaar maken van hun eigen teksten zorgt voor hoge opbrengsten! Zone. 15, 1, p. 19-21
Kruijer, T. (2014). Van snuffelen naar schrijven en presenteren in groep 3-4. Zone. 13, 2, p. 21-23
Meems, P. (2015). Ik groei en bloei. Onderzoek, lezen en schrijven verbonden aan spel. Zone. 14, 4, p. 12-14
Mos, L. (2008). Het effect van de verteltafel. Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 35, 5, p. 155-157
Nauta, M. (2010). Verteltafel en de pragmatische taalontwikkeling. Zone. 9, 2, p. 19
Poland, M. (2007). Bergopwaarts in taalontwikkeling. Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 35, 3, p. 79-82
Poland, M. (2010). Woordenschatontwikkeling bij peuters in beeld. Zone. 9, 4, p. 29-31 
Poland, M. en B. van Oers (2011). Woordenschat echt in beeld. De wereld van het jonge kind. 38, 5 
Pompert, W. & Zanten, P. van (2007). Werken met boeken kan altijd. Ontwikkelingsgericht   Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 34, 7, p. 209-211
Someren, M. van en B. Nellestijn (2011). Met jou kan ik lezen en schrijven. Zone. 10, 4 
Verkleij, H. (2012). Een beeldverhaal uit groep 1/2. ‘Zorgen voor je huisdier: een basisvaardigheid van grote klasse!’ Zone. 11, 2, p. 28-29


Reken-wiskundeactiviteiten
Fijma, N. (2007). Observeren van reken-wiskundeontwikkeling. Meer dan vak- en tussendoelen alleen. Zone. 6, 1, p. 10-13 
Fijma, N. (2009). Een kwestie van erbij blijven. Rekenen en wiskunde in Startblokken van  Basisontwikkeling. Continuïteit van kinderopvang en peuterspeelzaal naar de groepen 3 (en 4). De wereld van het jonge kind. 36, 10, p. 28-35 
Fijma, N. (2014). HOREB verbindt. Zone. 13, 2, p. 11-13
Hoogenberg, A. (2006). Groep 1-2 leert wiskunde! Rekenen en wiskunde in het thema ‘Ziek zijn’. Zone. 5, 2, p. 8-11 
Houten, W. van en B. van Oers (2011). Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw. Zone. 10, 3, p. 19 
Linde, T. van der (2010). Ik, ik, ik zie wat jij niet ziet. Zone. 9, 2, p. 8-10 
Oers, E. van (2006). Aan de basis van schematiseren. Zone. 5, 2, p. 4-7 
Oers, E. van (2010). Het verbinden van de vijf impulsen aan R/W-activiteiten. Zone. 9, 3, p. 12-14 
Poland, M. (2007). Schematiseren in groep 2. Van schematiseren naar wiskundig denken. De wereld van het jonge kind. 35, 2, p. 34-37 
Poland, M. (2009). Een goede voorbereiding op rekenen en wiskunde. De wereld van het jonge kind. 36, 10, p. 24-27 
Verkleij, H. (2012). Een beeldverhaal uit groep 1/2. ‘Zorgen voor je huisdier: een basisvaardigheid van grote klasse!’ Zone. 11, 2, p. 28-29 
Vingerhoets, I. (2011). Peuters rekenen in alledaagse activiteiten. Zone. 10, 1, p. 25-27 
Vonk, K. (2009). Cijfer rekenen niet weg. Een OGO-praktijk in groep 1 en 2. De wereld van het jonge kind. 36, 10, p. 36-39
Wagenaar, N. (2007). Een jungle vol betrokkenheid. Het verbreden van spelactiviteiten. Zone. 6, 2, p. 24-26 
Westerlaken, W. (2011). Anders zouden we natte voeten hebben. Schematiseren in een groep 1-2.   Zone. 10, 1, p. 16-18
Worthington, M. (2011). Communiceren in rekentaal. Zone. 10, 1, p. 12-15


Onderzoeksactiviteiten
Hagenaar, J. (2010). Zorgen dat ligt voor de hand. Zone. 9, 1, p. 31
Benschop, A. & Wiel, W. van de (2007). “Ooooooh, wat een mooie zeepbellen.” Techniek in een groep 1-2. Zone. 6, 2, p. 28-30
Vingerhoets, I. (2013). Jonge kinderen spelen zich de wereld in. Spel- en onderzoeksactiviteiten binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. PIP. april 2013, p. 28-33
Vingerhoets, I. (2015). Wij doen onderzoek naar kriebelbeestjes. Zone. 14, 4, p. 6
Visser, W. (2014). Kleuters werken aan hun vragenwand. Zone. 13, 1, p. 13-15.
Westerlaken, W. (2010). De tuin als inspiratiebron, het hele jaar door. Zone. 9, 1, p. 10-11
Westerlaken, W. (2011). Schatgraven op de maan. Zone. 10, 2, p. 8-10

Overig

 

Adan-Dirks, R. (2008). De TVAT: een alternatief voor de Cito-woordenschattoets voor kleuters. Zone. 7, 1, p. 23
Berge-Bakkum, U. van & Fortuijn, M. (2008). Dinosaurussen. Een jongensthema? Zone. 7, 3, p. 11-13
Beets-Kessens, A. & Pompert, B. (2014). Werken aan een doorgaande lijn: een kwestie van goed afstemmen. Experts aan het woord. Zone. 13, 2, p. 14-17.
Bor, van der. A. (2014). Rijkdom zonder vastleggen.. Zone. 13, 4, p. 22-25
Bor, van der. A. (2015). Betekenisvolle activiteiten met gastouders. Zone. 14, 4, p. 18-20
Bolhuis, J. Arkesteijn, L. & Bor, van der. A. (2015). HOREB als onmisbare schakel in het werken met Startblokken. Zone. 14, 3, p. 25-27
Fijma, N. (2007). Observeren van reken-wiskundeontwikkeling. Meer dan vak- en tussendoelen alleen. Zone. 6, 1, p. 10-13
Haan, D. de (2006). Verplicht naar de voorschool. Zone. 5, 4, p. 3
Hagenaar, J. & Pluijm, M. van der (2008). Meer smaak in de kinderopvang?! Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang. Zone. 7, 2, p. 14-15
Haren, L. van & Veenbrink, N. (2009). Kleuters en ICT? Het digitale kleuterdagboek. Zone. 8, 2, p. 26-27
Jansen, D. (2007). Thematiseren in het klein. Zone. 6, 4, p. 28
Janssen-Vos, F. (2007). Groep 3 als onwrikbaar bolwerk. Zone. 6, 1, p. 27
Janssen-Vos, F. (2008). Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. De wereld van het jonge kind. 36, 3, p. 18-21
Janssen-Vos, F., Oers, B. van & Pompert, B. (2006). Starblokken en Basisontwikkeling de maat genomen. Zone. 5, 3, p. 31-32
Janssen-Vos, F. & Pompert, B. (2007). Een nieuwe Horeb is uit! Om nog beter te werken aan Basisontwikkeling. Zone. 6, 1, p. 4-8
Janssen-Vos, F. (2011). Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling. Zone. 10 Jubileumnummer, 3, p. 32-35
Janssen-Vos, F. (2013). Onderwijs voor jonge kinderen: Het kan altijd beter. De wereld van het jonge kind. 40, 9
Keijzer, J. de & Schlumer, T. (2006). Blaadjes, alles blaadjes. Met Startblokken leren werken in een peutergroep. Zone. 5, 3, p. 12-14
Koster, S. de & Nellestijn, B. (2008). Het portfolio, ook voor de onderbouw! Zone. 7, 4, p. 4-7
Kruijer, T. (2012). Niet voor de poes! Een dag in de klas van juf Tessa. Zone. 11, 4, p. 24-27
Meer. L. van der (2010). Startblokken in de kinderopvang: boeksignalering. Zone. 9, 2, p. 26-27
Meer. L. van der (2011). Spelen en leren. Lezing B. van Oers. Zone. 10, 2, p. 19
Oenen, S. van (2007). Hoe verdwijnt de kleutergroepverlenging op De Avonturijn? Zone. 6, 1, p. 14-15 
Oers, E. van & M. van Vijfeijken (2010). HOREB digitaal een echte stap voorwaarts.  Zone. 9, 4, p. 12-14
Pas, T. (2007). Laat maar zitten! Doubleren in de kleutergroep. Zone. 6, 1, p. 3
Pas, T. (2008). Versterk de Voor en Vroegschool. Zone. 7, 2, p.3
Peters, I. (2008). Samen veilig steigers bouwen. Handelingsgericht werken met jonge kinderen in risicosituaties. De wereld van het jonge kind. 35, 10, p. 332-335
Peters, I. (2009). Samen Tommie’s verjaardag vieren. Sesamstraat en ouderbetrokkenheid. De wereld van het jonge kind. 36, 6, p.22-24
Poland, M. (2007). Samenwerkend leren in de onderbouw. Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De wereld van het jonge kind. 35, 4, p. 123-126
Poland, M. (2008). De geest is geschapen om de wereld te creëren. Cognitieve ontwikkeling. De   wereld van het jonge kind. 38, 5, p. 20-22
Poland, M. en B. van Oers (2011). Resultaten echt in beeld. Onderzoek: Toetsen woordenschat. De wereld van het jonge kind. 35, 8, p. 246-249
Pompert, B. (2013). Opbrengstgericht werken. Het moet een beetje meer zijn. De wereld van het jonge kind. 40, 4, p. 12-15
Pompert, B. & Oers, van. B. (2014). Voor goede hulp ben je nooit te klein! Zone. 13, 2, p. 6-9
Steyn, H. (2006). Met Horeb leer je ontwikkelingsgericht te werken. Zone. 5, 2, p. 18-20
Vingerhoets, I. (2011). Startblokken en Basisontwikkeling voor nul- tot achtjarigen. Zone - jubileumnummer
Vingerhoets, I. (2012). Hoe preciezer hoe beter: overdracht van peutergroep naar onderbouw. Zone. 11. 4, p. 14-15
Visser, W. (2012). Pedagogische-didactisch handelen: bouwen aan ontwikkeling. Zone. 11, 1, p. 7-9
Waard, H. de (2011). Naar bed, naar bed … Betekenisvolle activiteiten in de kinderopvang. Zone. 10, 3
Westerlaken. W. (2010). Ouders betrekken bij het onderwijs: samen leren. Zone. 9, 2, p. 12-15
Westra, S. (2014) Je moet er wel eerst jam op smeren pap!. Zone. 13, 3, p. 5 

-jan 2016-
 

 

  • activiteit01.jpg
  • activiteit02.jpg
  • activiteit03.jpg
  • activiteit_04.jpg
  • activiteit_05.jpg
  • activiteit_06.jpg
  • activiteit_07.jpg
  • activiteit_08.jpg
  • activiteit_09.jpg
  • activiteit_10.jpg