Startblokken van Basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is het pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

Het zorgt ervoor dat pedagogische medewerksters, peuterleidsters en leerkrachten zich niet louter vastbijten in een vastomlijnd cursorisch aanbod van taal- en woordenschatoefeningen. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Van meet af aan is Startblokken zo'n aanpak. Méér dan woordenschat en taal. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Deze brede aanpak past in kinderopvangcentra, peutergroepen en kleutergroepen.

Basisontwikkeling, het werkplan voor de onderbouw van de basisschool, bestaat al sinds 1990. In 2001 is Startblokken, als werkplan voor leidsters en leerkrachten van peuters en jonge kleuters verschenen. In 2007 is dit werkplan uitgebreid voor medewerkers van de kinderopvang. De afgelopen jaren zijn er zeven brochures verschenen over het werken met Startblokken in de kinderopvang. De laatste dateert van november 2021: Startblokken van Basisontwikkeling. Onderzoeksgericht spel

De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, blijft werken aan de verdere ontwikkeling van werkplannen voor degenen die op een ontwikkelingsgerichte wijze met de allerjongste kinderen willen (leren) werken.

 

 

Cirkel onderbouw