Nieuwe versie portfolio Startblokken

Nieuwe versie portfolio Startblokken

Startblokken is continu in beweging en de instrumenten die we gebruiken dus ook. In september 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het portfolio dat gebruikt wordt om Startblokken-professionals mee te certificeren. Het is dus belangrijk voor de trainers om de nieuwste versie te gebruiken!

Deze wijzigingen hebben betrekking op: 

  • Hoofdstuk 4 van het portfolio, waarin het gaat over het organiseren van de activiteiten in de groep 
  • 'Een Activiteit In Beeld', waarin professionals reflecteren op een video-opname van een activiteit die ze zelf uitgevoerd hebben