Praktijkvoorbeelden

Sterke onderdelen van Startblokken zijn:

  • spel en onderzoek in natuur en omgeving
  • spel, bouwen en wiskundige oriëntatie ( zoals schatten, meten, ordenen)
  • spel en samen zorgen en verzorgen
  • spel en beginnende geletterdheid

Voorbeeld van deze werkwijze
'Wij spelen met zand en water'

Stap 1
:
We verkennen de mogelijkheden van spelen met zand en water:

  • waarom van is dat van belang
  • hoe ontwikkelt dit spel zich (materialen, plekken e.d.)
  • wat kun je er als volwassenen aan bijdragen
  • scripts en verhalen bij spel met zand en water

Stap 2:
Activiteiten met zand en water ontwerpen voor je eigen groep.

Stap 3:
Observeren, reflecteren en vervolgactiviteiten ontwerpen voor individuele en groepjes kinderen.

Stap 4:
Zand en waterspel als activiteit met kansen voor wiskundige oriëntatie, zoals patronen leggen, ordenen, telen, meten.

  • weet hebben van wiskundige oriëntatie
  • weet hebben hoe in taal en handelen leidsters kunnen helpen bij het maken van overgangen van concreet naar meer abstract denken

Tijdens deze stappen gaat het er steeds om dat leidsters en ontwikkelaars / nascholers telkens verbindingen maken met de eigen praktijk. Er wordt gependeld tussen concept en analyse op microniveau. In deze gezamenlijke activiteit ontstaat door co-constructie nieuwe en toepasbare kennis. Deze kennis moet goed worden gearchiveerd (juist ook voor andere gebruikers).

Er worden dvd's gemaakt met good-practice en daaraan verbonden werkactiviteiten waarmee trainers in de kinderopvang met leidsters aan de slag kunnen.

Klik op de link hieronder voor een beschrijving van praktijkvoorbeelden:

1. Kleine muis zoekt een huis

2. In de ijssalon