Volwassenen doen mee!

Volwassenen spelen een belangrijke rol. De kinderen hebben het aandeel van hun pedagogisch medewerkster, leidster of leerkracht hard nodig. Ontwikkeling gaat niet vanzelf ook al moet je het wel zelf doen!

De rol van de pedagogisch medewerkster, leidster en leerkracht heeft betrekking op:

- ontwerpen van goede thema's
- rijke leeromgeving inrichten
- handelingsgericht observeren
- spelactiviteiten in het hart zetten
- begeleiden met de 5 impulsen

Pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen.
Ze maken samen plannetjes, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor.
Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting.
Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken.
Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, idee├źn en uitingen van de kinderen.

Taal in Startblokken van Basisontwikkeling 

Taalbegeleiding is een integraal onderdeel van de ondersteuning van pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten aan alle kinderen in de groep.

Door handelingsgericht te observeren komen zij veel te weten. Niet alleen over de taalontwikkeling van de kinderen maar ook over de mogelijkheden voor taalactiviteiten met groepjes kinderen.
Gesprekken leren voeren, je mondeling goed kunnen uiten, woordenschatuitbreiding en beginnende geletterdheid hebben binnen Startblokken van Basisontwikkeling een duidelijke plaats.

Taal krijgt alle aandacht maar niet als een losse programmalijn!