Training & begeleiding

Kies hieronder voor een categorie:

 1. Kinderopvang
 2. Peuterspeelzaal, voorschool en kleuterbouw
 3. Trainers
 4. Certificeringseisen leidsters en leerkrachten

N.B. Onze training voor pedagogisch medewerkers kinderopvang is geplaatst op de BKK lijst opleidingen. U kunt hiervoor dus budget vragen.

Als u nog het budget van de laatste tranche 4 wilt gebruiken, dan dient u dit vóór 1 juli 2013 aan te kaarten!
Zie de website www.stichtingbkk.nl

 • activiteit01.jpg
 • activiteit02.jpg
 • activiteit03.jpg
 • activiteit_04.jpg
 • activiteit_05.jpg
 • activiteit_06.jpg
 • activiteit_07.jpg
 • activiteit_08.jpg
 • activiteit_09.jpg
 • activiteit_10.jpg