Certificering en hercertificering pedagogisch medewerkers en leerkrachten

 In Startblokken van Basisontwikkeling wordt al langere tijd ingestoken op de kwaliteit in de onderbouw op een niet programmagerichte, maar mensgerichte professionalisering. Allerlei, recent, onderzoek naar de effecten van VVE onderstrepen de positieve waarde van onze keuze. Permanente scholing en begeleiding is de kern van kwaliteit.

Daarom een pittige basistraining en stevige hercertificeringseisen.
Het laatste na zorgvuldige veldraadpleging en in overeenstemming met de eisen van de erkenningscommissie.

Professionals die Startblokken en Basisontwikkeling gaan uitvoeren volgen de verplichte training Startblokken. De scholing omvat 64 contacturen opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten en 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek).

Deelcertificaten worden niet verstrekt.
Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van de instelling die hen traint een ‘bewijs van deelname’ voor dat specifieke deel en de bijbehorende omvang. Het is wel mogelijk op deze wijze de verplichte 64 contacturen (48 uren studiebijeenkomsten en 16 uren groepsbezoek/nagesprek) op te bouwen. Samen met een als voldoende beoordeeld Startblokkenportfolio kan men dan een certificaat aanvragen bij De Activiteit.

Hercretificering leidsters, pm-ers en leerkrachten
Professionals volgen direct na certificering elke 3 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor wordt van ze verwacht dat ze: 

 • deelnemen aan drie  verdiepingsbijeenkomsten, waarvan één over HOREB, en
 • daaraan gekoppeld: drie groepsbezoeken, dit betekent dat er één groepsbezoek per jaar plaatsvindt en deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerde Startblokkentrainer
 • verbeterpunten beschrijven in hun portfolio vanuit de LGM-overzichten. Per hoofdstuk schrijven de deelnemers een tekst over hun ontwikkeling, beschrijven de stand van zaken en voegen bewijsstukken toe (zoals de kieskaart of ‘in beeld’). Tevens zoeken ze zelf nieuwe literatuur (bv. vanuit de verdiepingsbijeenkomsten) naar aanleiding van de verbeterpunten.

Per jaar kost dit 15 uren (waarvan 4 uren voor de bijeenkomst, 1 uur groepsbezoek, 10 uren portfolio inclusief zelfstudie).
Na 3 jaar volgt er een eindgesprek van één uur over het portfolio met een gecertificeerde Startblokkentrainer.

De verdiepingsbijeenkomsten kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

 • HOREB gebruiken
 • Kinderdagboek en ontwikkelverhalen
 • Spelactiviteiten en narratieviteit
 • Spel, constructieve activiteiten en Rekenen/Wiskunde
 • Spel en alle kunsten
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leeromgeving en omgaan met verschillen
 • Spel en alle kunsten
 • Buitenspel 
 • Spelactiviteiten en taal 
 • Ontwikkelverhalen 
 • Baby's en spel 
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten 
 • Bewegingsspel

 

Certificaten en hercertificeringsdocumenten kunnen aangevraagd worden bij De Activiteit.
De kosten hiervoor bedragen: € 10,- per certificaat (excl. verzendkosten)

Bij het aanvragen zijn de volgende gegevens van belang:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • aantal contacturen: studiebijeenkomsten/groepsconsultaties
 • aan welke vaardigheden zijn gewerkt
 • waardering van het portfolio: voldoende / ruim voldoende / goed
 • datum afgifte

Let op! Iedereen die in het schooljaar 2021-2022 gecertificeerd is, gaat in september 2022 een hercertificeringstraject in.


 

 • activiteit01.jpg
 • activiteit02.jpg
 • activiteit03.jpg
 • activiteit_04.jpg
 • activiteit_05.jpg
 • activiteit_06.jpg
 • activiteit_07.jpg
 • activiteit_08.jpg
 • activiteit_09.jpg
 • activiteit_10.jpg