Basistraining VVE

Iedereen dezelfde stevige basis

Nieuw!

Vier organisaties bundelden hun jarenlange expertise op het gebied van jonge kinderen. Cito, CED-Groep, De Activiteit en Nederlands Jeugdinstituut gingen aan de slag. Het resultaat hiervan is dat er nu een goede Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie is! In de gemeente Amsterdam volgden veel leidsters de Basistraining al. En dat verhoogde duidelijk de kwaliteit van de begeleiding.

Kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben
Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers (pm-ers) en peuterleidsters dezelfde stevige basis. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen hebben. Naast de zorgtaken, begeleiden en stimuleren pm-ers en peuterleidsters ook het leren en de ontwikkeling. Met deze pedagogisch-didactische kwaliteiten maken zij het verschil! Dit geldt zeker voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dat doen ze door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo krijgen de kinderen wat ze nodig hebben.

De Basistraining VVE als stevig anker

  • Past prima bij het landelijk beleid en het lokaal beleid.
  • Voor vaste medewerkers (twaalf dagdelen). Startbekwaamheid voor het werken met jonge kinderen in de voorschoolse periode.
  • Ook geschikt voor invalkrachten (zes dagdelen). Kwalificatie om in te kunnen vallen op een VVE-groep.
  • Sluit goed aan als vooropleiding van een (verkorte) VVE-programmatraining.


Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op de website van Vier VVE