Basistraining VVE

Vier organisaties bundelen hun jarenlange expertise op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het resultaat van de samenwerking tussen Cito (Piramide), CED-Groep (Ko totaal), De Activiteit (Startblokken) en Nederlands Jeugdinstituut (Kaleidoscoop) is de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie. Hiermee verwerven pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het werken met VVE in de voorschoolse periode. De training is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Daar hebben veel pedagogisch medewerkers de Basistraining VVE al met succes gevolgd.

De Basistraining VVE als stevig anker
Er zijn twee Basistrainingen VVE: 

  • Voor invalkrachten, een training van 6 dagdelen en 3 locatiebezoeken; 
  • Voor vaste medewerkers, een training van 12 dagdelen en 5 locatiebezoeken.

Invalkrachten kunnen na de Basistraining VVE bekwaam invallen op een VVE-groep; zij kennen de belangrijkste principes en kunnen die samen met een vaste collega toepassen. Vaste medewerkers zijn na de Basistraining VVE startbekwaam voor het werken op een VVE-groep. Daarna kunnen zij vakbekwaam geschoold worden door een zogenaamde ‘koptraining’ te volgen in één van de erkende VVE-programma’s.

De training is eigendom van de gemeente Amsterdam. De vier organisaties hebben er zelf ook in geïnvesteerd. Voor de landelijke verspreiding van de Basistraining VVE hebben de vier organisaties die de training ontwikkelen, de licentie verkregen van de gemeente Amsterdam. Zij zijn gezamenlijk licentiehouder onder de naam Vier VVE.

Wat betekent dit voor de trainers?
De ontwikkeling van de training plus uitvoering in pilots wordt in 2015 afgerond. Voor de pilot en uitvoering in Amsterdam zijn trainers van de vier programma’s uit de regio Amsterdam en trainers/ontwikkelaars van de programma’s meegenomen in het trainingstraject.

In eerste instantie wordt gestart met inzet van deze trainers bij de landelijke verspreiding van de training. Omdat de training nog niet uit ontwikkeld is, is de landelijke verspreiding nog in de opstartfase. Afhankelijk van de vraag zal VierVVE op termijn starten met een train-de-trainer.

Belangstelling?
Wil je je al aanmelden als belangstellende voor een mogelijke train-de-trainer in de toekomst? Dan kun je dat aangeven middels het formulier op de website van Vier VVE. Als er een trainerstraining van start gaat, krijg je bericht van VierVVE.