Certificering en hercertificering Startblokkentrainers

De Basiscursus voor trainers is gericht op twee activiteiten: goed leren kennen van het werkplan als geheel en leren om op ontwikkelingsgerichte wijze trainingen en ondersteuningsactiviteiten uit te voeren. De deelnemers bouwen tijdens de cursus een portfolio op, dat beoordeeld wordt door de ontwikkelaars. Het portfolio is SMART-geformuleerd, zodat de deelnemers hun eigen ontwikkeling goed in beeld kunnen brengen.

Om voor certificering in aanmerking te komen en als officiële Startblokkentrainer geregistreerd te worden, worden de 36 uren van de Basiscursus aangevuld met nog eens 12 contacturen door:

 • 1 verplichte verdiepingsdag ‘Werken met de Digitale HOREB’ (6 uren)
 • 1 keuze activiteit (6 uren):
     - supervisie op de werkvloer
     - deelname aan onderbouwstudiedagen van De Activiteit of OGO-Academie
     - in-service training op de eigen werkplek met collega’s
     - verdiepingsstudiedagen Startblokken van Basisontwikkeling

Trainers volgen na certificering elke 2 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor nemen ze deel aan naar keuze: 

 • het trainersnetwerk (hierin wordt o.a. aandacht besteed aan HOREB), of
 • een HOREB verdiepingsdag én een andere verdiepingsdag naar keuze, of
 • een HOREB verdiepingsdag én de tweejaarlijkse Startblokkenconferentie.

De  verdiepingsdagen voor trainers gaan over: 

 • Spelactiviteiten en taal in Startblokken
 • Werken met digitale HOREB
 • Kunstzinnige vorming en creativiteit
 • Spel als basis voor beginnende geletterdheid
 • Omgaan met verschillen in de groep
 • Ouderbetrokkenheid

Tijdens de verdiepingsdagen voor trainers krijgen zij handvatten en materialen die zij gebruiken tijdens verdiepingsbijeenkomsten voor pm-ers en leerkrachten.


 

 • activiteit01.jpg
 • activiteit02.jpg
 • activiteit03.jpg
 • activiteit_04.jpg
 • activiteit_05.jpg
 • activiteit_06.jpg
 • activiteit_07.jpg
 • activiteit_08.jpg
 • activiteit_09.jpg
 • activiteit_10.jpg