Stimuleer de ontwikkeling van jonge kinderen...

Startblokken van Basisontwikkeling is een landelijk erkende aanpak om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren.

Het is een brede aanpak waarin pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten inzetten op spel en interactie. In het spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. De contexten voor optimale leer- en ontwikkelingsprocessen voor jongen kinderen. Voor alle kinderen!

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de echte wereld en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar en gaan hand in hand. Nieuwsgierig worden, mee willen doen met anderen, je durven uiten en zelfvertrouwen opbouwen vormen hiervoor de basis. In Startblokken van Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Hier draait het om:

…spel waarin het maken van contact centraal staat
…spel met ongevormde materialen, zoals zand, water en speelklei
…spel met kosteloze materialen en natuurmaterialen
…spel waarin gebouwd en geconstrueerd wordt
…spel waarin rollen worden ingevuld en spelscripts tot stand komen
…spel met lezen, schrijven en rekenen & wiskunde

Op deze website lees je alles over dit landelijk erkend (NJI – effectieve jeugdinterventies) werkplan voor baby’s, peuters en kleuters. De Activiteit, Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, is de ontwikkelaar en eigenaar van Startblokken van Basisontwikkeling.

Je kunt hier ook de folder van Startblokken van Basisontwikkeling downloaden.

Startblokken van Basisontwikkeling:

Dat gun je elk kind!