Landelijk erkend werkplan

Startblokken van Basisontwikkeling is een landelijk erkend werkplan. Dit betekent dat de professionals die werken met VVE Startblokken zich certificeren in ongeveer twee jaar tijd en vervolgens iedere drie jaar een hercertificeringstraject doen. Op deze manier blijven kennis en vaardigheden up to date.


Certificering en hercertificering pedagogisch medewerkers en leerkrachten

De scholing voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten omvat 64 contacturen welke als volgt zijn opgebouwd:

 • 48 uren voor studiebijeenkomsten
 • 16 uren voor groepsconsultaties

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten leggen hun ontwikkeling vast in een portfolio welke met een voldoende, ruim voldoende of goed beoordeeld dient te worden door een gecertificeerde trainer Startblokken en Basisontwikkeling. Deze trainer kan vervolgens een certificaat aanvragen bij De Activiteit.

Deelcertificaten worden niet verstrekt. Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van de instelling die hen traint een ‘bewijs van deelname’ voor dat specifieke deel en de bijbehorende omvang. Het is wel mogelijk op deze wijze de verplichte 64 contacturen (48 uren studiebijeenkomsten en 16 uren groepsconsultaties) op te bouwen mits deze in vier jaar worden opgebouwd. Voor volledige certificering dient altijd een portfolio te zijn bijgehouden.

Hercertificering

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten volgen direct na certificering elke 3 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Hiervoor wordt van ze verwacht dat zij:

 • deelnemen aan drie verdiepingsbijeenkomsten, waarvan één over HOREB, en
 • daaraan gekoppeld: drie groepsbezoeken, dit betekent dat er één groepsbezoek per jaar plaatsvindt die wordt uitgevoerd door een gecertificeerde trainer Startblokken van Basisontwikkeling

Daarnaast beschrijven zij hun ontwikkeling in hun portfolio vanuit de vaardighedenlijst die daarbij hoort. Per hoofdstuk schrijven de deelnemers een tekst over hun ontwikkeling, beschrijven de stand van zaken in hun groep en voegen bewijsstukken toe. Tot slot bestuderen zij zelf gekozen literatuur passend bij hun ontwikkelpunten.

Per jaar kost dit 15 uren waarvan 4 uren voor de bijeenkomst, 1 uur groepsconsultatie, 10 uren portfolio (incl. zelfstudie).

De verdiepingsbijeenkomsten gaan over:

 • Gebruik HOREB
 • Ontwikkelverhalen
 • Spel en narratieve ontwikkeling
 • Creativiteit en kunstzinnige vorming
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Ouderbetrokkenheid
 • Baby’s en spel
 • Buitenspel
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten


Certificering en hercertificering trainers Startblokken van Basisontwikkeling

Om voor certificering in aanmerking te komen en als officiële trainer Startblokken van Basisontwikkeling geregistreerd te staan worden de volgende eisen gesteld:

 • Deelname aan de studiebijeenkomsten van de opleiding tot trainer Startblokken van Basisontwikkeling (36 uren)
 • Praktijkgedeelte als onderdeel van de opleiding: invoering van Startblokken van Basisontwikkeling op (een) locatie o.l.v. een ervaren trainer Startblokken van Basisontwikkeling of onder supervisie van medewerkers van De Activiteit.

De opleiding wordt aangevuld met 12 uren verdieping:

 • Verdiepingsdag ‘Werken met HOREB’ (verplicht, 6 uren)
 • Één keuze activiteit van 6 uren:
  • Supervisie op de werkvloer
  • In-service training op de eigen werkplek met collega’s door een medewerker van De Activiteit
  • Deelname aan een verdiepingsdag voor trainers

De verdiepingsdagen voor trainers gaan over:

 • Ontwikkelverhalen
 • Spel en narratieve ontwikkeling
 • Creativiteit en kunstzinnige vorming
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Ouderbetrokkenheid
 • Baby’s en spel
 • Buitenspel
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten

Tijdens de verdiepingsdagen voor trainers krijgen zij handvatten en materialen die zij gebruiken tijdens verdiepingsbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.


Toelatingseisen tot de opleiding

 • HBO-opleiding afgerond
 • MBO-4 opleiding afgerond en minimaal 5 jaar ervaring als coach of leidinggevende

Bij een MBO-4 opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring als coach of leidinggevende legt u voor de start van de opleiding een assessment af.

Wanneer deelnemers aan de opleiding nog geen coach ervaring hebben volgen zij voor certificering naar de opleiding tot trainer Startblokken van Basisontwikkeling ook de Coach – Tweedaagse.


Hercertificering

Trainers volgen elke twee jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Voor de invulling van dit traject gaan zij deelnemen aan:

 • het trainersnetwerk (waarin HOREB een vast onderdeel is) of
 • een HOREB verdiepingsdag én een andere verdiepingsdag naar keuze óf
 • een HOREB verdiepingsdag én de tweejaarlijkse Startblokkenconferentie

Startblokken van Basisontwikkeling:

Dat gun je elk kind!