Publicaties

Aan de basis:

 • Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2001). Startblokken van Basisontwikkeling. Een goed begin voor peuters en jongste kleuters. Van Gorcum, Assen.
 • Janssen-Vos, F. & L. v.d. Meer (2017). Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Van Gorcum, Assen.

 

Basisliteratuur:

 • Janssen-Vos, F. (2004). Spel en ontwikkeling. Van Gorcum, Assen.
 • Haarsma,I. ( 2021) Het Spullenboek. Van Gorcum Assen
 • Pompert, B, J. Hagenaar en L. Brouwer (2009). Zoeken naar woorden. Van Gorcum, Assen.
 • Pompert, B. (2022). Lezen en schrijven doe je samen. Van Gorcum, Assen.
 • Dobber,M. & Oers,B. ( 2018) Spelen en leren op school. Van Gorcum, Assen.

 

Observeren, registreren, evalueren en plannen maken

 • Janssen-Vos, F. en B. Pompert (2002). HOREB voor Startblokken. APS, Utrecht.
 • HOREB 3.0

 

Startblokken in de kinderopvang serie

 • Startblokken in de kinderopvang Een kijk-, lees-, praat—en doeboek. Hagenaar, J. en I. Vingerhoets (2010). De Activiteit, Alkmaar
 • Startblokken in de kinderopvang Spel met 0 tot 4 jarigen. Een kijk-, lees-, praat—en doeboek. Hagenaar, J. en I. Vingerhoets (2011). De Activiteit, Alkmaar
 • Startblokken in de kinderopvang Rekenen en Wiskunde met 2-4 jarigen. Fijma, N. en I. Vingerhoets (2013). De Activiteit, Alkmaar
 • Startblokken en Basisontwikkeling. Een wereld van verschil. Pompert, B. en I. Vingerhoets (2015). De Activiteit, Alkmaar.
 • Startblokken en Basisontwikkeling. Eén groep, veel verhalen! Pompert, B., I. Vingerhoets en H. de Waard (2019). De Activiteit, Alkmaar.
 • Startblokken van Basisontwikkeling. Onderzoeksgerichtspel. Levineke van der Meer, Isabelle Vingerhoets en Hermien de Waard (2021). De Activiteit, Alkmaar.

  

Achtergrond

 • Janssen-Vos, F. en B. van Oers (1998). Basisontwikkeling: een Vygotskiaanse strategie voor ontwikkelingsstimulering. In: A. Harpman, H. Veenker en G. Pol (red.), Praten, denken, doen. Taal- en denkstimulering van 0- tot 6-jarigen. Alphen aan den Rijn, Samson.
 • Oers, B. van en F. Janssen-Vos (2002). Startblokken voor een goed begin. Ontwikkelingsstimulerende omgang in de voorschoolse periode. In: B. van Oers, F. Janssen-Vos en T. Schiferli. Jonge kinderen in risicosituaties. Enkele bijdragen vanuit de ontwikkelingsgerichte Pedagogiek aan theorie en praktijk. Academie voor Ontwikkelingsgericht onderwijs/APS, Utrecht.
 • Oers, B. van (2005). Carnaval in de kennisfabriek. De positie van spel. OGO Academie / V.U., Amsterdam.
 • Oers, B. van (2010). Leermomenten in het manipulerend spelen voor peuters en kleuters. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 2010.

 

Belangrijke artikelen

 • Boland, A. (2015). Het jonge kind (lectorale rede). Amsterdam: iPabo. Boland, A. (2015). Het jonge kind (lectorale rede). Amsterdam: iPabo.
 • Fijma, N. & Van Oers, E. (2016). Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief. PIP* Pedagogiek in praktijk, 22(90): 22-25.
 • Haan, D. de & Schut, J. (2006). Stagemanager, speelmaatje of spelleider. Rollen van leidsters in spelbegeleiding van peuters. Zone, 5(4).
 • Goede gesprekken met Jonge kinderen. HJK december 2016.
 • Themanummer Jonge Kind. Zone nr. 2 – jaargang 13, 2014.
 • Themanummer Onderwijs met kwaliteit Zone nr.1 jaargang 19 2020
 • Neelissen, J. en Oers, B. van (2021) Wanneer leren betekenis voor kinderen heeft Zone nr.4 jaargang 20 2021
 • Oers, B. van (2006). Narrativiteit in leerprocessen. Keynote-lezing ORD. Amster­dam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Oers, B. van (2013a). Is it play? Towards a reconceptualisation of role play from an activitity theory perspective. European Early childhood Education Research Jour­nal, 21(2), 185-198.
 • Oers, B. (2010) Tussen leef en belevingswereld HJK nr.6 2010
 • Oers, B. (2020) Ontwikkelingsgericht Onderwijs nog eens onder de loep. Zone nr.2– jaargang 19
 • Oers, B. (2021) Wat is spel? HJK nr.2 2021
 • Oers, B. (2021) Op de schouders van Lev Vygotskij HJK nr.9 2021
 • Oers B. (2022) Waarom moeten kinderen spelen? BBMP 2022 NR 1PG 45 -47 
 • Pompert, B. & Van Oers, B. (2014). Voor goede hulp ben je nooit te klein. Zone, 13(2): 6-10
 • Pompert, B. (2013) Hij bestaat echt. HJK nr.11- jaargang 2013
 • Pompert, B. en Van der Meer, L. (2021) Van visie naar werkelijkheid: leren van nascholers HJK 48 5 PG 18 -21
 • Pompert, B. (2022) Leren spelen in groep 3.Cultuur-historische speltheorie. HJK 49 1 pg 24-27.
 • Pompert, B. (2022) Spelverhalen opbouwen in groep 3.Betekenisvol lerend spelen HJK 49 2 pg.32-35.
 • Pompert, B. (2021) Spel als ruimte voor ontwikkelen en leren. Kiddo 2021 4 pg 50 52
 • Pompert, B. (2022) Omdat spelen moet. BBMP 2022 nr 1 pg 8-9.
 • Pompert, B. , Van der Meer, L. en De Waard, H. (2022). Professionalisation in a play-based curriculum. In International yournal of early years education Uitg. Roudledge.
 • Veen, C. (2016) Dialogische gesprekken met jonge kinderen HJK nr.11 2016
 • Veen, C. & Oers, B. (2016) Handvatten voor goede gesprekken HJK nr.12 2016
 • Veen, C. (2019) De toekomst van spel HJK nr.12 2019
 • Veen, C. & Wit. F, (2020) Dialogische gesprekken in de klas? Dat is de investering waard! Zone nr. 3-jaargang 19 2020
 • Vingerhoets, I. (2013). Jonge kinderen spelen zich de wereld in. PIP* Pedagogiek in praktijk, 19(72): 29-33.
 • Vingerhoets, I. (2010). Spel en taal begeleiden in Startblokken met de vijf didactische impulsen. Zone nr. 9 jaargang 10

Startblokken van Basisontwikkeling:

Een goed begin voor peuters en jongste kleuters