Training Startblokken van Basisontwikkeling:

Zorgvuldig onder de loep genomen...

Als je wilt werken volgens de principes van Startblokken van Basisontwikkeling is training belangrijk. De trainingen kunnen verzorgd worden door medewerkers van De Activiteit of door een gecertificeerde Startblokken Trainer. Een lijst met gecertificeerde trainers vindt u hier.

Invoering Startblokken van Basisontwikkeling

De invoering van Startblokken gebeurt gefaseerd. In de eerste fase verkennen de professionals onder leiding van een Startblokken trainer de aanpak Startblokken van Basisontwikkeling. De professionals leren de visie kennen, krijgen een beeld van wat dit voor hun eigen praktijk betekent en welke oplossingen het biedt voor problemen die zij in hun werk tegenkomen (De Koning, 2012).

In de tweede fase gaat het om daadwerkelijke invoering. De professionals en trainer richten zich tot de eigen praktijk. Deze praktijk wordt zorgvuldig onder de loep genomen. Wat gebeurt er al? En waar liggen kansen voor ontwikkeling? zijn hierbij leidende vragen. Gedurende het traject gaan professionals steeds meer elementen van de aanpak Startblokken uitproberen in hun eigen praktijk en hierop reflecteren. Dit proces wordt ondersteund door hulpmiddelen zoals vaardighedenlijsten waarmee de eigen ontwikkeling in beeld gebracht kan worden. HOREB wordt gebruikt om activiteiten in de groep te plannen, voortgang te registreren en te evalueren. Een belangrijk onderdeel van de training vormen de groepsconsultaties waarbij de trainer in de groep komt observeren en meedoen. Hierbij worden foto’s of videobeelden gemaakt waarmee in het nagesprek met elkaar gereflecteerd wordt.


Startblokken Trainer worden

Startblokken trainer kun je worden door het volgen van de opleiding tot Trainer Startblokken van Basisontwikkeling bij De Activiteit. Deze opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen aangevuld met een verplichte trainingsdag over het werken met HOREB en eventueel een tweedaagse training over coaching. Wil je meer weten over de inhouden van deze opleiding, de opleidingseisen of andere aanvullende informatie, klik dan hier.