Startblokken van Basisontwikkeling certificering en hercertificering

Deze tekst is de actuele tekst over certificering en hercertificering, tot stand gekomen na de recente erkenning van onze aanpak en een veldconsultatie.

Voor trainers:
De Basiscursus voor trainers is gericht op twee activiteiten: goed leren kennen van het werkplan als geheel en leren om op ontwikkelingsgerichte wijze trainingen en ondersteuningsactiviteiten uit te voeren. De deelnemers bouwen tijdens de cursus een portfolio op, dat beoordeeld wordt door de ontwikkelaars. Het portfolio is SMART-geformuleerd, zodat de deelnemers hun eigen ontwikkeling goed in beeld kunnen brengen.

Toelatingseisen:

 • HBO-opleiding afgerond
 • MBO-4 opleiding afgerond en minimaal 5 jaar ervaring als coach of leidinggevende

Bij een MBO-4 opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring krijgt u voor de start van de cursus een assessment.
Kosten voor dit assessment: € 130,-

(Wanneer deelnemers geen coachervaring hebben, dan volgen ze voor certificering, naast de basiscursus ook de coach-tweedaagse)


Om voor certificering in aanmerking te komen en als officiële Startblokkentrainer geregistreerd te worden, worden de 36 uren van de Basiscursus aangevuld met nog eens 12 contacturen door:

 • 1 verplichte verdiepingsdag ‘Werken met de Digitale HOREB’ (6 uren)
 • 1 keuze activiteit (6 uren):
     - supervisie op de werkvloer
     - deelname aan onderbouwstudiedagen van De Activiteit of OGO-Academie
     - in-service training op de eigen werkplek met collega’s
     - verdiepingsstudiedagen Startblokken van Basisontwikkeling

Trainers volgen na certificering elke 2 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor nemen ze deel aan naar keuze: 

 • het trainersnetwerk (hierin wordt o.a. aandacht besteed aan HOREB), of
 • een HOREB verdiepingsdag én een andere verdiepingsdag naar keuze, of
 • een HOREB verdiepingsdag én de tweejaarlijkse Startblokkenconferentie.

De  verdiepingsdagen voor trainers gaan over: 

 • Werken met digitale HOREB
 • Ontwikkelverhalen
 • Spel en narratieve ontwikkeling
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Kunstzinnige vorming en creativiteit
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen 
 • Baby’s en spel 
 • Buitenspel 
 • Onderzoeksgericht spel

Tijdens de verdiepingsdagen voor trainers krijgen zij handvatten en materialen die zij gebruiken tijdens verdiepingsbijeenkomsten voor pm-ers en leerkrachten.

Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten:
Professionals die Startblokken en Basisontwikkeling gaan uitvoeren volgen de verplichte training Startblokken. De scholing omvat 64 contacturen opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten en 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek).

Deelcertificaten worden niet verstrekt. Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die deeltrajecten hebben afgerond, ontvangen van de instelling die hen traint een ‘bewijs van deelname’ voor dat specifieke deel en de bijbehorende omvang. Het is wel mogelijk op deze wijze de verplichte 64 contacturen (48 uren studiebijeenkomsten en 16 uren groepsbezoek/nagesprek) op te bouwen. Samen met een als voldoende beoordeeld Startblokkenportfolio kan men dan een certificaat aanvragen bij De Activiteit.

Professionals volgen direct na certificering elke 3 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor wordt van ze verwacht dat ze: 

 • deelnemen aan drie verdiepingsbijeenkomsten, waarvan  één over HOREB, en
 • daaraan gekoppeld: drie groepsbezoeken, dit betekent dat er één groepsbezoek per jaar plaatsvindt en deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerde Startblokkentrainer
 • verbeterpunten beschrijven in hun portfolio vanuit de LGM-overzichten. Per hoofdstuk schrijven de deelnemers een tekst over hun ontwikkeling, beschrijven de stand van zaken en voegen bewijsstukken toe (zoals de kieskaart of ‘in beeld’). Tevens zoeken ze zelf nieuwe literatuur (bv. vanuit de verdiepingsbijeenkomsten) naar aanleiding van de verbeterpunten.

Per jaar kost dit 15 uren (waarvan 4 uren voor de bijeenkomst, 1 uur groepsbezoek, 10 uren portfolio inclusief zelfstudie).
Na 3 jaar volgt er een eindgesprek van één uur over het portfolio met een gecertificeerde Startblokkentrainer.

De verdiepingsbijeenkomsten kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

 • HOREB gebruiken
 • Ontwikkelverhalen
 • Spel en narratieve ontwikkeling
 • Spel, constructieve activiteiten en rekenen/wiskunde
 • Kunstzinnige vorming en creativiteit
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leeromgeving en uitgaan van verschillen 
 • Baby’s en spel 
 • Buitenspel 
 • Onderzoeksgericht spel

Certificaten en hercertificeringsdocumenten kunnen aangevraagd worden bij De Activiteit.
De kosten hiervoor bedragen: € 10,- per certificaat (excl. verzendkosten)

Bij het aanvragen zijn de volgende gegevens van belang:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • aantal contacturen
 • waardering van het portfolio: voldoende / ruim voldoende / goed
 • datum afgifte

Let op! Iedereen die in het schooljaar 2021-2022 gecertificeerd is, gaat in september 2022 een hercertificeringstraject in.