Dat gun je elk kind!

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren.
Het zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten zich niet louter vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar hen aangrijpingspunten laat zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het - door de leidster en leerkracht begeleide en gestuurde - spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen. Startblokken van Basisontwikkeling gun je daarom elk kind!

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema's. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: 'groot zijn', meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar.
In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw

 

Powerpoint Kinderopvang