Standaardaanbod

De aanpak is sterk gericht op de professionalisering van pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten.
Na een inhoudelijke oriëntatie wordt er gewerkt aan vijf typen vaardigheden:

 1. Creeëren van een pedagogische basis en een ontwikkelingsbevorderende interactie
 2. Ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
 3. Systematisch begeleiden van jonge kinderen
 4. Organiseren van verschillende activiteiten in de groep
 5. Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van ontwikkeling

Professionalisering en invoering van Startblokken gaan hand in hand. Pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten krijgen hulp bij het werken aan hun eigen portfolio. Dit portfolio helpt bij de reflectie op hun eigen ontwikkeling.

De Activiteit ondersteunt pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten bij de implementatie van Startblokken van Basisontwikkeling. Hieronder beschrijven wij ons standaardaanbod. De afgelopen jaren hebben we dergelijke activiteiten op diverse plaatsen in het land uitgevoerd. Uiteraard stellen wij met u een traject op dat toegesneden is op uw specifieke situatie.

Wij ondersteunen de implementatie door de volgende activiteiten:

1.Volledige certificatie in een tweejarig traject.

  8 scholingsbijeenkomsten |
De activiteiten per jaar: 8 klasconsultaties |--> samen 32 contacturen per jaar
  werken aan portfolio |

2.Basisblokken waarmee volledige certificatie kan worden opgebouwd of die apart gevolgd kunnen worden:

- Spel en Taal |
- Thematiseren en Taal |
- Verteltafel en gesprekken |--> uren per blok: 12 contacturen
- Horeb |
- Werken met ouders |


3. Verdiepen
Voor reeds gecertificeerde of ervaren leidsters en leerkrachten zijn er verdiepingsdagen mogelijk.

Voorbeelden van deze studiedagen:

 • Horeb op de werkvloer
 • Leeromgeving en omgaan met verschillen
 • Spelactiviteiten en narrativiteit
 • Ouderbetrokkenheid
 • Creatieviteit en spel 
 • Spel, constructieve activiteiten en Rekenen-Wiskunde 
 • Buitenspel 
 • Spelactiviteiten en taal 
 • Ontwikkelverhalen
 • Baby's en spel 
 • Onderzoeksgerichte spelactiviteiten
 • Bewegingsspel
 • activiteit01.jpg
 • activiteit02.jpg
 • activiteit03.jpg
 • activiteit_04.jpg
 • activiteit_05.jpg
 • activiteit_06.jpg
 • activiteit_07.jpg
 • activiteit_08.jpg
 • activiteit_09.jpg
 • activiteit_10.jpg